Make an Appointment: (954) 405-8415 | [email protected]

 • Sou Nou

  banner image

  Jeymarie Guerra

  Jeymarie Guerra se yon konseye ki pale de lang panyòl ak angle ki gen lisans nan sante mantal nan eta Florid. Li gen eksperyans nan ede kliyan yo adrese enkyetid tankou:ADHD, Otis, Depresyon, Anksyete, Chòk ak Chòk Konplèks, Chagren/Pèt, Troubles Imè, Pwoblèm divòs, Pwoblèm kòlè, pwoblèm fanmi, pwoblèm ajisteman lekòl, rediksyon konpòtman, elatriye. Li apwoche relasyon terapetik ak yon lespri ouvè, senpati, ak konsiderasyon pozitif ki enkondisyonèl.

  Li sèvi ak yon apwòch entegre pou adapte bezwen ak defi kliyan li yo. Apwòch terapetik ke li entegre yo enkli: Terapi ki santre sou moun, terapi kognitif konpòtman (CBT), terapi kognitif ki baze sou atensyon (MBCT); Terapi Adlerian, Terapi Konpòtman, Terapi Filial ak Terapi Jwe (pou pi piti kliyan yo).

  Objektif li se sipòte, otorize, motive, ak enspire chanjman lè l sèvi avèk zouti ak pratik ki baze sou prèv ke li te akeri sou pwòp vwayaj pèsonèl ak pwofesyonèl.

  Karla Moyse

  Karla Moyse se yon konseye sante mantal ki gen lisans (LMHC) ki trè antouzyastik ki pale angle, kreyòl ayisyen ak franse. Li gen apeprè sis ane eksperyans nan ede kliyan ki soti nan tout laj ak orijin adrese enkyetid tankou: Depresyon, Anksyete, Jesyon kòlè, Jesyon Estrès, Ladrès Sosyal, Pwoblèm Relasyon, Pwoblèm Fanmi, Pwoblèm Paran, ak Pwoblèm Estim pwòp tèt ou. Li te travay tou ak yon gwo kantite kliyan ki te fè eksperyans chòk ak/oswa panse Swisid.

  Menm jan ak Jeymarie, Karla apwoche relasyon terapetik ak yon lespri ouvè, senpati, ak konsiderasyon pozitif ki enkondisyonèl. Li veye pou li apwoche sesyon konsèy san jijman, avèk senpati, ak fason kolaborasyon. Li fyè dèske li otorize, motive, ak enspire chanjman ak konesans, sipò, ak zouti ak pratik ki baze sou prèv ki te sèvi li byen pandan ane yo, pèsonèlman ak pwofesyonèl.

  Apwòch terapetik Karla a se nòmalman yon konbinezon de Terapi imanis ak kognitif konpòtman (CBT). Li kwè nan plan tretman Restoration ak entèvansyon terapetik pou pèsonalite inik ak bezwen espesifik moun li travay avèk yo. Objektif final li kòm yon LMHC se jwe yon pati nan vwayaj kliyan yo lè li ede yo fè chanjman pozitif, reyalize objektif yo, epi aprann gen vèsyon tet yo ki gen lapè et ki akonpli.