Make an Appointment: (954) 405-8415 | [email protected]

 • Ki Sa Ki Nan Non An

  banner image

  Gerizon Atravè Terapi

  Supportive Engagement, Gerizon Atravè Terapi, te devlope atravè vizyon Jeymarie Guerra, pou bay timoun ak fanmi yo swen prevantif pou diminye ak/oswa elimine konpòtman move adaptasyon nan sistèm fanmi an. Supportive Engagement kwè nan yon apwòch anba-anlè nan sipòte ak anseye moun sou enpòtans ki genyen nan travay nan tij nan sèvo, ke yo rele tou “sèvo primitif la” an premye epi answit deplase moute chèn lan vize cortical frontal la, “pati a panse nan sèvo.”

   

  Lè yo sipòte moun k ap bay swen yo pou yo angaje yo nan modèl altènatif nan konpòtman atravè itilizasyon konsèp Filial ak Adlerian pandan sesyon chak semèn, fanmi yo aprann plis fason adaptive pou yo kominike youn ak lòt epi tou kreye yon sans de limenm. Nou fè efò pou sipòte chak moun ak manm fanmi yo nan vwayaj yo nan konekte ak eksplore fason altènatif pou siviv. Osi byen ke, lè nou sipòte kliyan nou yo kèlkeswa jan yo gwo oswa piti, yo santi yo gen pouvwa kontwole sistèm nève yo.